Aeronautyka

Lotniczo…

…czyli „w pracy, po pracy”.  32. Baza Lotnictwa Taktycznego od środka.