Aeronautyka

Lotniczo…
…czyli „w pracy, po pracy”.  32. Baza Lotnictwa Taktycznego od środka.